Foto's

Stepestafette 2015

Inschrijven

Stepestafette

Op vrijdag 10 mei is het weer zover, de stepestafette! Dit jaar is het niet zomaar een stepestafette, maar een stepscape! Lukt het jou om uit handen te blijven van SECurity in de bezemwagen. De route is iets meer dan 85 km en zal je meenemen door het prachtige Brabantse landschap en langs belangrijke locaties (Bavaria brouwerijcafé). Doe mee als team, duo of voor de echte fanatiekelingen als solist en step zo snel mogelijk van ‘s-Hertogenbosch naar de sociëteit van ESV Demos. Ontbijt en lunch wordt verzorgd en achteraf is er de mogelijkheid om te barbecueën en borrelen. Aanmelden kan tot 3 Mei 23:59! Hieronder staan alle verschillende tickets waar je uit kan kiezen

Route

Van ‘s-Hertogenbosch naar Eindhoven

De route dit jaar is van ‘s-Hertogenbosch naar Eindhoven en de volgende plekken gaan we bezoeken:

 • ‘s-Hertogenbosch
 • Vught
 • Heeswijk
 • Veghel
 • Bavariacafe
 • Demos

Programma

Op de dag

9:00: Begin inloop op startlocatie 

10:00: Start stepestafette.

18:00: Begin barbecue. Uiterlijke inleverijd crazy 88

20:00: Begin slotceremonie en na borrel

Reglement

Reglement der 41ste Stepestafette der E.S.V. Demos

 • 0. Algemeen
  0.1 In dit reglement wordt onderscheid gemaakt tussen steppers, begeleiders en ondersteuning.
  0.1.1 Steppers zijn deelnemers die op dat moment al steppend als solist of namens hun duo/team aan de estafette deelnemen.
  0.1.1.1 Steppers dienen zich als fietsers te gedragen. Zij moeten zo veel mogelijk de uiterste rechterzijde van de weg aanhouden en mogen niet onnodig naast elkaar rijden.
  0.1.2 Begeleiders zijn de mensen die op een niet-gemotoriseerd voertuig een stepper begeleiden.
  0.1.2.1 Begeleiders mogen steppers geenszins hinderen en dienen hiervoor extra zorg te dragen.
  0.2 De organisatie wijst alle aansprakelijkheid voor gedragingen en ongevallen, alsmede voor diefstal en verlies van goederen waarvan begeleiders of steppers het slachtoffer worden, af.
  0.3 De steppers en begeleiders zijn ieder voor zich wettelijk aansprakelijk en dienen zich hiervoor verzekerd te hebben. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, letsel, diefstal / vermissing, etc.
  0.4 De begeleiders en steppers zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, en organisatie onmiddellijk op te volgen.
  0.7 Het is verboden steppers of begeleiders te hinderen, af te snijden of aan de kleren te trekken of zich anderszins onsportief te gedragen.
  0.8 De deelnemers gaan voorafgaand aan de estafette akkoord met dat er onderweg foto’s gemaakt zullen worden.


 • 1.1 Een solist is een stepper die de route helemaal aflegt, dus zonder wisseling.. Een solist dient zich bij inschrijving als zodanig kenbaar te maken.
  1.1.1 1 begeleider is toegestaan om de solist bij te staan tijdens de route.
  1.2 Een duo bestaat uit twee steppers die de route samen afleggen. Zij mogen hierbij onderling wisselen en zij dienen zich bij inschrijving als zodanig kenbaar te maken.
  1.3 Een team bestaat uit drie steppers of meer die de route samen afleggen. Zij mogen hierbij onderling wisselen en zij dienen zich bij inschrijving als zodanig kenbaar te maken.


 • 2.1 Alle solisten, duo’s en teams doen mee in het Algemeen Klassement en komen in aanmerking voor de bijbehorende wisselbeker.
  2.2 Alleen als zodanig door de organisatie erkende deelnemers mogen en mee in het Bestuurs Klassement en komen in aanmerking voor de bestuursbokaal.


 • 3.1 Protesten kunnen tot één uur na het eind van de Stepestafette door de teamleider schriftelijk worden ingediend bij de organisatie. De kosten die hieraan verbonden zijn (€ 10,-) zullen worden terugbetaald indien de organisatie, na beraad, het protest gegrond acht.
  3.2 Overtredingen kunnen worden gehonoreerd met straftijd of diskwalificatie.
  3.3 Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich met dit reglement akkoord verklaard heeft.
  3.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Contact

Neem contact met ons op

Locatie:

Keizersgracht 17, 5611 GC Eindhoven